Üniversitelerdeki idari akademik süreçleri kolaylaştırarak kontrol altına alan, karar destek sistemlerini besleyen, yönetimsel stratejik kararların alınması için gerekli bilgiyi üreten, entegre kontrol mekanizmaları ile veritabanının sağlıklı büyümesini sağlayan, bağımsız çalışabilen modüllerden oluşan, servis tabanlı mimari ile geliştirilen, e-devlet ve YÖKSİS vb. kurumlarla entegre çalışan modüler ve web tabanlı yazılım ürünüdür.

ÜNİVERSİTE KAMPÜS OTOMASYON YAZILIM MODÜLLERİ

a) Öğrenci İşleri İdari Modülleri
  Önlisans ve lisans öğrenci işlemleri, ders işlemleri, eğitim planı, e-devlet işlemleri, diploma ve diğer belgeler, harç işlemleri, YÖKSİS entegrasyonu, KYK entegrasyonu, istatistikler, disiplin işlemleri, burs işlemleri, staj işlemleri, mezuniyet işlemleri, vb. işlemlerin gerçekleştirildiği modüldür.

 Personel ile ilgili tüm işlemlerin tek bir modül üzerinden yürütülmesini sağlar.

b) Öğretim Üyesi Modülü
 Danışmanlık işlemleri, ders kayıtlanma, not işlemleri, akademik takvim, sınav programı, ders izlence, sınıf listelerinin yer aldığı modüldür.

c) Öğrenci Modülü
 Ders kayıtlanma, not görüntüleme, transkript, ders programı, harç bilgileri, eğitim planı, akademik takvim, sınav programının yapıldığı modüldür.

d) Yönetim Modülü
 Kullanıcı işlemleri ve yetkilendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Lisansüstü başvuru işlemlerinin ve süreçlerinin yönetildiği modüldür.

Üniversitelerin program çıktıları, ders öğrenme çıktıları, bilgi paketi entegrasyonu işlemlerini yapmayı sağlayan modüldür.

Üniversitelerin idari, akademik ve sözleşmeli personellere ait tüm özlük işleri ve işe giriş tarihinden emeklilik tarihine kadar geçen tüm süreçleri kapsayan SGK (HİTAP) ile tam entegre bir yazılım modülüdür.

Personel Bilgi Sistemi, öğrenci ve diğer yazılım modülleri ile entegre çalışmakta ve Personel Bilgi Sistemi içerisinde üretilen belgeler kurum süreçlerine uygun olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi içine aktarılması sağlanır.

Kadro İşlemleri Yönetimi
 Kadro türüne göre saklı-serbest kadro tanımlama, atama işlemleri, idari ve akademik kadroların yönetilmesi işlemleri, iptal, ihdas, tenkis ve tahsis işlemlerinin yapılması otomatik olarak gerçekleştirilir.

Memur İşlemleri Yönetimi
 Personel Bilgi Sisteminin 657 ve 2547 kanuna uygun olarak memurların izin kullanımlarını, personellerin üye olabilecekleri kuruluşların kayıtlarının tutulmasını, memura göre görevlendirmelerin listelenmesini, üniversite dışı akademisyen kadrosuyla görevlendirmelerin Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılmasını, ders görevlendirmelerinin takibini gerçekleştirir.

İşçi İşlemleri Yönetimi
 İşçilerin özlük bilgilerinin tutulmasını, işçilerin izin takibini, işçi puantajlarının hazırlanması, arşivlenmesi ve sonuçlarının alınabilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Terfi İşlemleri Yönetimi
 Personellerin terfi işlemlerinin bireysel veya toplu olarak otomatik gerçekleştirilmesini sağlar.

SGK İşlemleri Yönetimi
 SGK Hitap Sistemi ile uyumlu olarak çalışarak, girilen veya değiştirilen bilgilerin eş zamanlı olarak HİTAP sistemine otomatik olarak aktarımını sağlar ve HİTAP üzerinde yer alan personele ait bilgilerin otomasyon içerisine alınmasını gerçekleştirir.

Raporlama
 Akademik, memur, işçi kadrolarında çalışan tüm personellerin Raporlama işlemlerini gerçekleştirir.

Rektörlüğü arayanların kayıt edildiği, raporlandığı, günlük plan girişinin yapıldığı, mobil randevu takip sistemi ve süreçlerinin takip edildiği yazılım modülüdür.

Öğrencilerin üniversiteler arası hareketliliğinin takip edildiği yazılım modülüdür.

Üniversitelerin güzel sanatlar ve spor bilimleri fakültelerine özel yetenekle alınan öğrencilerin süreçlerinin yönetildiği yazılım modülüdür.

Öğretim üyelerinin ek ders işlemlerinin online takibinin yapıldığı, onaylarının verildiği ve ek ders ücretinin hesaplandığı yazılım modülüdür.

Öğrencilerin harçlarının tahsil edildiği, süreçlerinin takip edildiği yazılım modülüdür.

Tıp fakültelerindeki öğrencilerin süreçlerinin takip edildiği yazılım modülüdür.

Üniversitelerin hazırlık bölümünde okuyan öğrencilerin işlemlerinin gerçekleştirildiği yazılım modülüdür.

Öğrencilerin üniversite ve bölümler arası geçiş işlemlerinde kullanılan yazılım modülüdür.

Anket Tasarımı ve Anket Uygulama İlişkilendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Öğrencilerin yurt başvuru, kabul, ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği yazılım modülüdür.

Mezun öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu, çalışmış olduğu iş yerlerinin raporlandığı yazılım modülüdür.

Borcu olan öğrencilerin muhasebe sisteminden alınarak sisteme giriş yapmalarının engellenmesi veya kendilerine borç bildiriminin yapılmasını gerçekleştiren modüldür.

Sözleşmeli ve işçi maaşlarının hesaplamaları ile yasal ve özel kesintilerin yapıldığı raporlamalarının alındığı ve SGK kesintilerinin aylık bildirgelerle kuruma otomatik gönderildiği yazılım modülüdür.

Üniversite dışından gelen sözleşmeli öğretim üyeleri ve sisteme kaydedilen üniversiteye yapılan başvurular ile ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği yazılım modülüdür.

 • Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Sistemi (BAPYS)
 • Akademik Veri Yönetim Sistemi(AVYS)
 • Dış Kaynaklı Proje Yönetim Sistemi (DAPYS)
 • Akademik Teşvik Yönetim Sistemi(ATYS)

Akademik personelin bilimsel nitelikteki yayınları ile ortak ve bireysel çalışmalarını bir platformda birleştirmek, akademik CV oluşturmak, dış dünyayı akademik personelin çalışmaları konusunda bilgilendirmek, akademik performans değerlendirme sistemine altyapı oluşturmak ve kurum içerisindeki diğer otomasyonların ilgili süreçlerini desteklemek için kullanılan yazılım modülüdür.

Üniversite akademik kadro başvurularının, mevzuata uygun bir şekilde dijital ortamda daha hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesini, akademisyenlerin yayınlarını ilgili yerlere iletebilmesini ve değerlendirme aşamalarının dijital ortamda gerçekleşmesini sağlayan bir sistemidir.

Tohum Analizi Takip Bilgi Sistemi, analizi yapılacak ürünlerin TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun bir şekilde laboratuvara kabul aşamasından başlayıp, analiz sonuçlarının çıktıları oluşana kadar geçen süreçlerin dijital bir sistemde kayıtlarının tutulabildiği ve bu kayıtların geriye dönük kolay izleniminin sağlanabildiği ve raporlarının alındığı bir sistemdir.

Kütüphane Online Satış Bilgi Sistemi, yayın komisyonunun kitabın basılmasına ilişkin kararlarının kayıt altına alınmasından başlayıp, kitabın basılması, stoka alınması, sonrasında online ve yerinde satış süreçlerini kapsayan e-satış sistemidir. Kitap dışında farklı ürünlerin de satışının yapılabileceği dijital bir platformdur.

Üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru öncesi tanımlama işlemleri, başvuru işlemleri, başvuru sonrası onay işlemleri, yabancı uyruklu öğrenci değerlendirme, yerleştirme ve kesin kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Ortak eğitime gidecek öğrenci listelerinin Lisans Yönetmeliğindeki kriterlere göre belirlenmesi, öğreniclerin ortak eğitim programlarına yerleştirilmesi ve ilgili süreçleri gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım modülüdür.

Konuk evine ön kayıt, kayıt, kayıt yenileme, kaldığı oda bilgileri, depozito bilgileri, izin bilgisi, ceza bilgisi, konukevinden ayrılma, vb. gibi işlemlerin gerçekleştirildiği yazılım modülüdür.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin 100/2000 bursu kapsamında başvuru sürecinin yönetildiği bilgi sistemi.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyumluluğunun değerlendirmesi sürecinin yönetildiği bilgi sistemi.

İdarelerin faaliyetlerin yerine getirilmesi, oluşturulan dokümantasyon içerisindeki belgelerin ayıklanması, belgelerin içerik, format ve ilişkisel özelliklerinin korunması ve bu belgelerin süreç içerisinde yönetimini gerçekleştiren ilgili firmanın EBYS yazılım modülü ile tam entegre olması sağlanmaktadır.

Öğrencinin katıldığı etkinliklerin, seminer ve projeleri görüntülendiği, puanlandığı sistemdir.

Bu veriler ışığında öğrencinin öğrenim hayatındaki çalışmalar belgelenmektedir.

  • Kredi Kartı Ödeme Sistemi Entegrasyonu
  • SMS Bilgilendirme
  • Muhasebe Yazılım Entegrasyonu
  • E-Devlet Öğrenci İşlemleri Entegrasyonu
  • YÖKSİS Entegrasyonu
  • Dinamik Raporlama Modülü

Genel Özellikler

Üniversite Bilgi Sistemleri yazılımının genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

   Portal yapısı
   Çoklu dil desteği
   Tek giriş (Single Login) LDAP, Active Directory ile entegre olan login mekanizması.
   Tamamen web tabanlı, kullanıcı bilgisayarına herhangi bir kurulum gerektirmez.
   Kullanıcı tarafında işletim sisteminden (Windows, Linux, Mac OS) bağımsızdır.
   Yazılıma Entegre Destek Sistemi.
   Bologna Sürecine uyumlu.
   Sistem kontrollü öğrenci mezuniyet işlemleri.
   IE, Firefox, Chrome ile uyumlu çalışır.


Duyurular

Bize Ulaşın

 • Adres : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR

 • Telefon : (232) 388 91 99

 • Fax : (232) 388 06 84

 • e-Posta : info@unipa.com.tr

Bizi Takip Edin