Belediye Yönetim Bilgi Sistemleri (BBYS), belediyelerin ihtiyaç duyduğu mali ve idari temel iş süreçlerini yürütebileceği, işlemlerini takip edebileceği, operasyonlarını, yönetimini ve işlevlerini destekleyen, Karar Destek Sistemi (KDS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) uygulamalarına taban oluşturan modüler bir yazılım ürünüdür.

BBYS, hızla büyüyen kentleşmelerde ihtiyaçların bir sistem dahilinde takip ve kontrol edilmesini, belediye gelirlerinin artırılmasını, vergi kaçaklarının önlenmesini, kurum giderlerinin azaltılmasını, gelir ve giderlerin etkin bir şekilde takip edilerek maksimum hizmet verilmesini, kurumun personel yükünü azaltarak hızlı ve doğru işlemler yapabilmesini, iş ve personel verimliliğini arttırmayı sağlamaktadır.

Belediyelere ait gelirlerin takip edildiği, vergi, harç, ceza, ücret, kira ve payların tahakkuk ile tahsilatlarının kayıt altına alındığı, belediye sınırları içerisinde yer alan taşınmazların takibinin yapıldığı, kanun kapsamında borçların yapılandırıldığı, akıllı vezne, kartlı sayaç, online tahsilatların yapıldığı yazılım modülüdür.

Belediyelere ait gelir, gider ve ek bütçelerin hazırlandığı, yevmiye işlemlerinin gerçekleştirildiği, ay sonu tahakkukları, irsaliyeler, taşınır işlem fişleri ve bordroların otomatik olarak muhasebe kayıtlarının oluşturulduğu ve raporlarlarının alındığı yazılım modülüdür.

Taşınırların giriş, çıkış, talep ve demirbaş zimmet, ambarlar arası geçiş işlemlerinin yapıldığı, Muhasebe Modülü ile entegre çalışarak otomatik veri iletişimi sağlandığı yazılım modülüdür.

Memur, işçi, sözleşmeli personel ile meclis ve encümen üyelerinin özlük bordro ve maaş işlemlerinin yapıldığı, SGK bildirge ve hitap işlemlerinin gerçekleştirildiği, Muhasebe Modülü ile entegre çalışarak otomatik veri iletişimi sağlandığı yazılım modülüdür.

Nikah işlemlerinin başvuru, takibi ile tahakkuk ve tahsilatının yapıldığı, Nüfus Vatandaşlık İşleri (NVİ) servisleri ile entegre çalışan yazılım modülüdür.

Mal alımı, hizmet, yapım ve danışmanlık doğrudan temin kayıtlarının hazırlanması, talep, yaklaşık maliyet, onay, değerlendirme, teslimat ve kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği, Taşınır Mal Modülü ve Analitik Bütçe ve Muhasebe Modülü ile entegre çalışarak girilen bilgilerin diğer sistemlere otomatik işlendiği yazılım modülüdür.

İdari yaptırım karar tutanağı bilgilerinin girildiği, ticari araç takip ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı, sıhhi ve gayri sıhhi işletmelerin işyeri açılış ruhsatlarının takip ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı ve raporların alınabildiği yazılım modülüdür.

Belediye yetkisi dahilinde verilen ayni ve nakdi yardımlar için gerekli bilgilerin girildiği, tek sefer, süreli ve süresiz yardım tanımlamalarının ve takibinin yapıldığı belirlenen ihtiyaç sahiplerine ilgili yardım bilgileri girilmesine müteakiben nakdi veya ayni yardım süresi boyunca otomatik hazırlanabilen yazılım modülüdür.

Belediye mülk tabanlı çalışan, belediye sınırları içerisindeki park ve bahçelerin girişleri sağlandığı, park ve bahçelere yapılan harcama ve yerleştirilen demirbaş bilgileri tutulduğu yazılım modülüdür.

Belediyenin taraf olmuş olduğu davaların girişinin yapılıp takip edildiği, davalara katılan avukat, tanık vb. kişilerin masrafları için kullanılacak avans takibinin yapıldığı yazılım modülüdür.

Belediyeye ait kütüphanede kitap ve üye takibinin yapıldığı, üyelere süreli kitap teslimi ve iade işlemleri için olanak sağlandığı, kitap ve üye kartları için barkod basımının yapıldığı yazılım modülüdür.

Belediye sınırları içerisinde vefat eden vatandaşların işlemlerinin yapıldığı, Sağlık Bakanlığı’nın OBS entegrasyonu ile günlük bilgi transferinin yapıldığı yazılım modülüdür.

Belediye sınırları içerisinde bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanlar için yapılan işlemlerin takibinin yapıldığı, toplama, serbest bırakma, ölüm, barınak, muayene, operasyon, aşı, müşahade ve diğer işlemlerin ve acil durumlar için yerinde müdahale takibinin yapıldı yazılım modülüdür.

Belediyeye Başkanı veya Başkan Yardımcılarının günlük randevularının ve planlarının takibinin yapıldığı web üzerinden randevu talep alımının yapılabildiği, günlük plan ve notlara ilişkin kart çıktısının alınabildiği yazılım modülüdür.

Belediyeye başkanı veya başkan yardımcılarının günlük randevularını, planlarını ve belediye ile ilgili bilgileri takip edebildiği, günlük randevular, arayanlar, ajanda, detaylı günlük gelir tablosu, detaylı günlük gider tablosu, günlük kasa tablosu, emanete alınmış borçlar, cenaze durumu bilgilerin görüntülenebildiği, Başkanlık Modülü ve Cenaze Modülü ile entegre çalışmakta olup girilen randevu, arayan kişi bilgileri ve cenaze kayıtları anında mobil uygulamada görüntülenebilmektedir.

Web üzerinden sicil sorgulama ve borç sorgulama işlemlerinin yapıldığı, web üzerinden listelenen borçların kredi kartı ile 3D security güvenlik protokolü kullanarak online tahsilatı gerçekleştirildiği, bölge değerleri, inşaat maaliyet bedelleri, çevre temizlik vergisi, grup derece değerleri, bina aşınma payları vb. bilgilerin görüntülenebildiği, mezarlık yeri sorgulama işleminin yapıldığı, belediye personeli tarafından bordro ve izin bilgilerinin görüntülenebildiği yazılım modülüdür.

Gelen ve Giden Evrak Takibi, Encümen ve Meclis Kararları, Birimler Arası Havale ve Evrak arşiv işlemlerinin kullanıldığı modüldür.

Belediye Mülkleri Takibi, Kamulaştırma ve Satış Takibi, Kiralanan Mülk ve Büfe Takibi işlemlerinin kullanıldığı modüldür.

Gelir modülü ile tam entegre çalışan “Akıllı Sayaç Modülü” ek bir program kurmaya gerek duymadan sayaç kartları yükleme ve takibi işlemleri yapılabilen modüldür.

Akıllı vezneler sayesinde nakit veya kredi kartı seçenekleri ile Borç Ödeme ve Kartlı Sayaç Yükleme işlemleri yapılabilen modüldür.

Duyurular

Bize Ulaşın

  • Adres : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR

  • Telefon : (232) 388 91 99

  • Fax : (232) 388 06 84

  • e-Posta : info@unipa.com.tr

Bizi Takip Edin