Kurumumuzun Sunmuş Olduğu Diğer Yazılım Çözümleri

Genel olarak istihdamın arttırılması, genç, kadın ve engellilerin istihdamının kolaylaştırılması, kalkınmamış bölgeler ile stratejik sektörlere yatırımların özendirilmesi amacı ile muhtelif kanunlar ile işverenleri işçiler için ödediği/ödeyeceği primlerin SGK, İş-Kur, İşsizlik Sigortası Fonu, Hazine ve çeşitli bankaların bütçesinden belirli ölçülerde karşılanması SGK Prim Teşvikleri olarak adlandırılır. SGK Teşvik Bilgi Sistemi, şirketlerde çalışan personellerin SGK teşviklerinden ne kadar tutarda yararlanabileceğini hesaplayan ve sonuçlarını işverene raporlayan yazılım modülüdür.

Kurum performansının değerlendirilmesinde, yapılması planlanan projelerin gereksinim ve gelişimlerinin takibinde, kurum içinde üretilen verilerin gelişmiş bir raporlama ve analizi ile üst yönetim tarafından izlenmesini sağlayarak kurumsal performansın arttırılmasında, kurumların kaynakları efektif kullanmasını, minimum gereksinim ve maksimum verimliliğin alınmasını sağlayan bilgi sistemleridir. Mevcut sistem raporlarının tek merkezden alınabilmesi yanında, oluşturulacak yeni form ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli uygulamaların tasarlanarak faaliyete geçirilmesi, iş sürecinin hızlandırılması ve karar vericilere analiz edilmiş verilerin sunulması sağlanır.

Sulama birliklerine ait Mükellef, Tahsilat, Mülk, Birlik Üyelik, Rehabilitasyon Katılım Payı, Analitik Bütçe ve Muhasebe, Taşınır Mal, Personel Özlük ve Bordro yazılım modüllerinin ve raporlamalarının yer aldığı bilgi sistemidir.

Kişi bilgilerini ve nikah işlemleri için gerekli olan evrakları ve raporları veren modüldür.

Duyurular

Bize Ulaşın

  • Adres : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR

  • Telefon : (232) 388 91 99

  • Fax : (232) 388 06 84

  • e-Posta : info@unipa.com.tr

Bizi Takip Edin